Władze

Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie

wybrane przez Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy RZP

w dniu 10.03.2018r.

 

ZARZĄD:

Prezes Zarządu RZP – Marian Karolczak

Vice Prezes – Piotr Kogut

Sekretarz – Mieczysław Biskupski

Skarbnik – Bronisław Tuma

Członek Zarządu - Zbigniew Krawczyński

Członek Zarządu – Andrzej Olzak

Członek Zarządu – Jakub Stępniak

 

KOMISJA REWIZYJANA:

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Świątek

Członek Komisji – Włodzimierz Durawa

Członek Komisji – Marek Kucharczyk

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący Sądu koleżeńskiego – Robert Gołębiowski

Członek Sądu – Czapla Zygmunt

Członek sądu – Józef Filipczak

Członek sądu – Mirosław Maziarz

 

 

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZP:

1. Marian Karolczak

2. Piotr Kogut

3. Bronisław Tuma

Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie